Tauler d'edictes

Tauler d'edictes electrònic

Publicació i gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet a través de l'aplicació e-TAULER del consorci AOC. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d’exposició, generació de diligències, etc.). L’e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d’exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d’enviament i recepció electrònica d’edictes interns, també permet gestionar-ne d’externs, provinents d’altres administracions.