Tràmits en línia (e-TRAM)

Atenció a la ciutadania

 

Entitats

 

Padró d'habitants

 

Urbanisme (guia breu)

 

Obres (guia breu)

 • Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (moviments de terres i/o esplanacions de terrenys):
  1. Descarregar, omplir i signar l'imprès normalitzat municipal
  2. Adjuntar limprès anterior i la documentació necessària en una instància genèrica
 • Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals):
  1. Descarregar, omplir i signar l'imprès normalitzat municipal
  2. Adjuntar limprès anterior i la documentació necessària en una instància genèrica
 • Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (extracció d'àrids i/o dipòsits de materials):
  1. Descarregar, omplir i signar l'imprès normalitzat municipal
  2. Adjuntar limprès anterior i la documentació necessària en una instància genèrica

 

Activitats