Tràmits en línia (e-TRAM)

 

Atenció a la ciutadania


Padró d'habitants

 

Urbanisme i/o Obres

 

Activitats

 • Comunicacions i llicències (excepte activitats turístiques)
  Tràmits FUE municipals: Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat, Informe previ en matèria d'incendis, Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, Comunicació prèvia ambiental municipal, Llicència ambiental (Annex II), Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient, Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats, Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables, Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat, Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial, Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, Declaració responsable en matèria de salut alimentària, Consulta prèvia de classificació de l'activitat 
   
 • Habilitació d'establiments turístics
  Canal empresa: Habilitació d'establiments hotelers, Habilitació d'apartaments turístics, Habilitació d'establiments de turisme rural, Habilitació d'establiments de càmping, Quadre informatiu dels establiments turístics, Inici d'activitat establiments turístics (accessible), Habitatges d'ús turístic i Llars compartides
   
 • Altres Tràmits Relacionats
  Modificació d'Activitats Existents, Canvi de Titularitat, Baixa d'una Activitat, Respondre a requeriments