Lletres per Tothom

Projecte d’alfabetització Lletres per a Tothom

El programa «Lletres per a Tothom» sorgeix com a necessitat davant la mancança detectada d'accions específiques d'alfabetització en català per adults nouvinguts a Catalunya. Aquest programa rep el finançament dins del conveni que se signa anualment entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundació Obra Social La Caixa pel desenvolupament d'accions en l'àmbit dels serveis socials. En el nostre municipi es porta a terme amb la col·laboració de Creu Roja d'Arbúcies.

L'objectiu bàsic del programa «Lletres per a Tothom» és facilitar l'alfabetització a persones que, en origen, no tenen domini de la lectoescriptura, complementant l'oferta formativa del Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Escola municipal d'adults d'Arbúcies