Centres educatius de primària

Escola Dr. Carulla

L'Escola Dr. Carulla és un Centre d'Educació Infantil i Primària en què s'imparteixen classes des de d'Educació Infantil (3 a 5 anys) fins a 6è d'Educació Primària (12 anys). 

Segons el Projecte Educatiu del Centre és una escola pública, catalana, mixta i coeducativa, aconfessional, democràtica, participativa, oberta, pluralista, integradora, activa, renovadora i arrelada al medi.

El centre té una plantilla de 30 mestres, a més del personal no docent. És una escola de doble línia. El nombre d'alumnes per classe oscil·la entre els 15 i els 24, aproximadament.
 

Col·legi Vedruna

VEDRUNA és un espai formatiu al servei de l’educació cristiana. La intuïció pedagògica de Joaquima de Vedruna, enriquida al llarg del temps per l’experiència de germanes i laics, ha esdevingut un estil educatiu que:
ES FONAMENTA en el reconeixement del valor de cada persona pel fet de ser-ho i en una relació educativa que s’estableix des de l’amor.
ES VIU en un ambient d’acollida familiar, fet de proximitat, senzillesa i cordialitat.
S’EXPRESSA en la importància que dóna als estímuls positius que motiven les persones i en un just equilibri entre exigència i flexibilitat.
ES RECOLZA en una metodologia activa, creativa i participativa, que valora la constància i el gust pel treball ben fet.
ES DESENVOLUPA en un clima d’alegria, factor i medi que ajuda a fer experiències humanitzadores i de creixement personal.