20/07/2020 - Medi Ambient

Finalitzen les obres de la xarxa de clavegueram del carrer Sorrall fins a la resclosa de Can Xacris

Les obres han tingut un cost de 119.000 euros i han estat executades per Sorea

Les obres de reforma de la xarxa de sanejament entre el carrer Sorrall i la resclosa de Can Xacris ja s’han acabat. Els treballs d’aquesta quarta fase de millora i ampliació consistien en la substitució de l’actual tub de clavegueram de pòrtland per un de polietilè.

El cost de l'obra ha estat de 119.000 euros i l’ha executat l'empresa Sorea. Aquestes obres estan finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua gràcies a una subvenció concedida a l'Ajuntament d'Arbúcies, que és qui va redactar el projecte i qui adjudica i gestiona l'obra.

Els treballs de millora i ampliació d’aquesta part de la xarxa de clavegueram en alta del municipi s’han dividit en dos trams i s’ha substituït el col·lector actual de 40 centímetres de diàmetre de ciment hidràulic per un tub nou de 60 centímetres i de polietilè. Fins al moment, la xarxa de clavegueram era vista i, amb aquesta actuació, s’ha revestit el nou tub amb un dau de formigó colorejat amb l’objectiu d’evitar l’impacte visual a la llera de la riera, així com protegir-lo de grans avingudes d’aigua.

Fa 8 anys que des de l’Ajuntament es va iniciar el projecte de separació d'aigües blanques i aigües negres i que consisteix a separar les aigües que venen de la pluja perquè aboquin directament a la riera, d’aquelles que han d'anar a la depuradora a través de la xarxa de clavegueram. Amb les obres de millora i la nova construcció de carrers d'aquests darrers anys, s'ha fet aquesta separació a la major part del nucli urbà.

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga explica: “El projecte total també contempla les millores a la depuradora municipal, que ja estant fetes i el canvi de tot el clavegueram en alta, que s'executa per fases. Amb aquestes feines s'han tret els encreuaments per sobre la riera que provocaven constants pèrdues d'aigua negres i el seu abocament directa a la riera, com el conegut com a pont tibetà”.