Penya Barcelonista Arbúcies

Activitat social esportiva

Persona de contacte: Joaquim Vall·llosera
Adreça postal: C/ Vern, 24
Codi Postal: 17401
Població:  Arbúcies
Telèfon de contacte:       972 162 086 / 625 692 310 
Correu electrònic:               penyabarcelonistaarbucies@gmail.com