Sessió extraordinària de Ple Municipal 18-03-2019

Dilluns 18 de març de 2019

 

Ordre del dia

  1.  Aprovació inicial del Pressupost general de l'exercici 2019 i de la plantilla de persona.
  2.  Rectificació del decret d'Alcadia 20/02/2019 d'aixecament de reparament.
  3. Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Urbanístic del càmping Vall del Vidal.
  4.  Donar compte al ple diversos decrets d'alcaldia de l'1 de febrer de 2019 referent a nomenaments i delegacions de serveis municipals, després de la renúncia al càrrec del regidor Antoni Ronda, i de la presa de possessió de la regidora Anna Rotllant.