Sessió extraordinària de Ple Municipal 3-10-2018

Dimecres 3 d'octubre de 2018

 

Ordre del dia

  1. Aprovació inicial projecte d'obra "Piscina climatitzada i Remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs, a la zona poliesportiva de Can Delfí.
  2. Aprovació expedient de contractació i convocatòria de la licitació del contracte d'obres d'execució del projecte de "Piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona Poliesportiva de Can Delfí.