Sessió extraordinària de Ple Municipal 31-01-2019

Dijous 31 de gener de 2019

 

Ordre del dia

  1. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Anna Rotllant i Caralt d'Entesa per Arbúcies.
  2. Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior
  3.     PLE2018/4 extraordinària 07/06/2018
  4.     PLE2018/5 extraordinària 11/09/2018
  5.     PLE2018/6 extraordinària amb urgència 17/09/2018
  6.     PLE2018/7 extraordinària 27/09/2018
  7. Aprovació de l´expedient de contractació i convocatòria de la licitació del contracte d´obres d´execució del projecte de “Reforma i ampliació de l´Hotel d´Entitats per a convertir-lo en Llar d´Avis municipal”.
  8. Aprovació de l'increment de retribucions al personal de l'Ajuntament en el exercici 2019.
  9. Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla de Fons de la Tresoreria municipal.
  10. Proposicions i preguntes