Ja s'ha restablert el subministrament elèctric a l'Ajuntament 


Sessió extraordinària Ple Municipal 28-12-2020

Dilluns 28 de desembre de 2020 a les 9 del vespre

Ordre del dia:

PUNT ÚNIC - Aprovació concertació operació de crèdit a llarg termini