Sessió extraordinària i urgent de Ple Municipal 28-02-2018

Diumenge 28 de febrer de 2018

 

Ordre del dia 

  1. Motiu de la urgència de la sessió de Ple de data 28 de febrer de 2018
  2. Aprovació inicial del Pressupost General de l'exercici 2018 i de la Plantilla de Personal.
  3. Aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria de la licitació del contracte de serveis de redacció de projecte i direcció d'obra i d'execució del projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs a la zona poliesportiva de Can Delfí