Sessió ordinària de Ple Municipal 19-04-2018

Dimecres 19 d'abril de 2018

 

Ordre del dia

  1. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost, exercici 2017.
  2. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl al municipi d'Arbúcies
  3. Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances municipals
  4. Aprovació projecte bàsic Reforma i Ampliació de l'Hotel d'Entitats, per a convertir-lo en Llar municipal de Jubilats.
  5. Ratificació i aprovació acord de la Junta de Govern Local del 29 de març de 2018: Aprovació festes locals per a l'any 2019
  6. Proposicions i preguntes