Sessió ordinària de Ple Municipal 22-12-2017

Diumenge 22 de desembre de 2017

 

Ordre del dia 

 1. Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior
  1. PLE2017/3 ordinària 21/07/2017
  2. PLE2017/4 extraordinària amb urgència 07/09/2017
  3. PLE2017/5 extraordinària amb urgència 06/10/2017
  4. PLE2017/7 extraordinària amb urgència 24/10/2017
  5. PLE2017/6 extraordinària amb urgència 19/10/2017
 2. Acord de no incrementar les tarifes del 2017 de les ordenances fiscals vigents reguladores de taxes i preus públics que regiran el 2018
 3. Ratificació i aprovació del decret de l'alcaldia del 21/07/2017 aprovació expedient de contractació i convocatòria licitació contracte d'obra i subministrament d'energia de la instal·lació de biomassa i xarxa de calor per a diversos equipaments municipals
 4. Ratificació i aprovació del Decret de l'Alcaldia del 22/08/2017, d'adjudicació a Sud energies renovables, SL del contracte d'obra i subministrament d'energia de la instal·lació de biomassa i xarxa de calor per a diversos equipaments a Arbúcies
 5. Aprovació avantprojecte d'obra de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors, reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs, a la zona poliesportiva de Can Delfí.
 6. Aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria de la licitació del contracte de serveis de redacció de projecte i direcció d'obra i d'execució del projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona poliesportiva de Can Delfí.
 7. Aprovació del text refós del projecte executiu de construcció de la Resclosa del Molí de les Pipes a la Riera d'Arbúcies.
 8. Aprovació prèvia de l'avanç de la modificació puntual del Pla Especial del càmping "La Vall del Vidal" d'Arbúcies.
 9. Ratificació i aprovació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del 27/07/2017: conveni de col·laboració per a la implementació i execució de la memòria de "Dinamització dels polígons d'activitats econòmica del nord oest de la comarca de la Selva"
 10. Aprovació inicial del Pla Local d'Educació d'Arbúcies
 11. Moció en defensa de la filosofia a l'ensenyament a Catalunya
 12. Moció de tots els grups municipals, a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i a la cohesió social
 13. Proposicions i preguntes