Sessió ordinària Ple Municipal 04-11-2020

Dimecres 4 de novembre de 2020

Ordre del dia:

  1. [00:02:03] Aprovació provisional de la modificació de les ordenances municipals que han de regir l'any 2021
  2. [00:37:08] Aprovació provisional de la nova ordenança municipal núm. 61 reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits
  3. [00:37:08] Aprovació provisional de la nova ordenança municipal núm.62, fiscal de la taxa per la verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas de desocupació permanent
  4. [00:54:12] Aprovació del Pla Local de Joventut d'Arbúcies 2020-2023
  5. [01:45:00] Moció presentada pel grup municipal d'ERC per retirar els honors Joan Carles I
  6. [01:51:12] Precs i preguntes