Compostatge casolà

Vols fer el teu propi compostatge?

Alguns materials reciclables, un cop els hem utilitzat, es poden tractar i acaben esdevenint un nou producte. Un d’aquests materials és la matèria orgànica, i el residu orgànic que ja no podem fer servir cal separar-lo. Després d’un procés de compostatge esdevé compost, abonament de molta qualitat per a horts i jardins.

El compostatge es pot portar a terme en quantitats industrials (planta de compostatge de Santa Coloma de Farners) o bé cadascun de nosaltres podem tractar la matèria orgànica i generar el nostre compost.

Arbúcies ha repartit més de 40 compostadors i actualment hi ha més de 50 famílies que estan fent compostatge a les seves llars.

L'Ajuntament d’Arbúcies bonifica amb una reducció del 20% del rebut d’escombraries a totes les persones que facin compostatge a casa seva. Només cal presentar una instància al registre d’entrada de l’ajuntament i els serveis tècnics de medi ambient aniran a comprovar el correcte funcionament del compostador i posteriorment ja s’aplicarà la bonificació.