Depuradora Municipal

En aquest espai municipal es depuren les aigües residuals del municipi per tal de retornar-les de nou al cicle de l'aigua.

L'empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U gestiona la depuradora.