Boulder Escorxador Arbúcies

Gestió:  Municipal / Associació esportiva Boulder l’Escorxador

Horari instal·lació: a determinar per hores

Espais esportius:

  • Sala amb preses per pràctica de l’escalada en paret


Espais complementaris:

  • Vestidor
  • Wc


Esports que s’hi practiquen:

  • Escalada en paret